TEGOROCZNˇ  PIELGRZYMKĘ  WSPIERALI:
Pani Grażyna Walkiewicz z Głuchołaz
od wielu lat wspiera nas organizuj±c leki dla służby medycznej
Prowincjał Zgromadzenia Księży Marianów ks. Paweł NaumowiczDrukarnia EFEKT z Warszawy - sponsor naszych ¶piewników